Over de Provincie Loopbaan Campus

De wereld is in beweging. Nederland draait mee. Het werk bij provincies verandert in een hoog tempo. Ook jouw werk! Bijblijven is nodig, het liefst met plezier.

Met de Provincie Loopbaan Campus ondersteunt het Arbeidsmarkt en Ontwikkelingsfonds Provincies (A&O-fonds Provincies) daarom alle ambtenaren bij hun loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap.

Aan collega-ambtenaren van provincies is gevraagd: Wat heb jij nodig om het beste uit jezelf en uit je werk te halen? En waar is behoefte aan op een landelijk platform? Dankzij de input van collega-ambtenaren, is dit een platform die door en voor ambtenaren is ontwikkeld. De site inspireert, informeert en zet voor jou alle middelen bij elkaar om na te denken over én te werken aan je loopbaan en vakmanschap.

Over het A&O-fonds Provincies

Het Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Provincies (A&O-fonds Provincies), is het samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Provincies en is opgericht in 2007. Het doel van het A&O-fonds Provincies is om eraan bij te dragen dat de provincies aantrekkelijke, dynamische en creatieve organisaties zijn, met een gezond arbeidsklimaat met weerbare en wendbare medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en hun loopbaan.

Het A&O-fonds treedt op als kennismakelaar en platform voor samenwerking voor de provincies. Het fonds initieert, stimuleert en bevordert vernieuwende activiteiten op het gebied van HRM, arbeidsmarkt, medezeggenschap en arbeidsomstandigheden.