Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan A&O-fonds Provincies niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. A&O-fonds Provincies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

A&O-fonds Provincies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van A&O-fonds Provincies. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. A&O-fonds Provincies is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van A&O-fonds Provincies verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar A&O-fonds Provincies verwijst.